XIII. Galambos Sándor Történelmi Emlékverseny 2015.

(forgatókönyv)

       
1. Feladat Bemutatkozás: 1.,2.,3.,4. csapat A csapat névadójának bemutatása egy kb 5 perces jelenetben.
     
     
2. Feladat Ki vagyok én? Az információk egyenként jelennek meg. Annál több pont jár, minél kevesebb információ kell a megoldáshoz.

1.Nyíregyházán születtem 1887.január 23-án

2.1932-től 1935-ig Gömbös Gyula kormányának földművelésügyi minisztere voltam

3.1945-től Olaszországban,1953-tól New Yorkban éltem.

4.Maradványaimat 1993-ban Nagykállóban, a családi sírboltban helyezték végső nyugalomra.

5. Emlékirataim „Magyarország miniszterelnöke voltam 1942-1944” címmel jelentek meg Budapesten 1991-ben.

       
     
3. Feladat Keresztrejtvény    
       
       
4. Feladat Villámkárdések    

1. Ki alapította a Magyar Élet Mozgalomnak nevezett szervezetet?

2. Melyik évben alakult meg a Nyilaskeresztes Párt?

3. Zsidónak minősült-e az a személy a 2. zsidótörvény alapján, akinek egyik nagyszülője zsidó volt?

4. Hány román került a magyar határokon belülre a második bécsi döntést követően?

5. Melyik ország elleni magyar támadást megelőzően hangzott el a következő ultimátum: ”Magyarország a támadáshoz bármilyen indoklással csatlakoznék, úgy Nagy Britannia és szövetségesei (…) hadüzenetével kell számolnia.”

 
       
     
5. Feladat Bemutatkozás: 5.,6.,7.,8. csapat A csapat névadójának bemutatása egy kb 5 perces jelenetben.
       
     
6. Feladat Toto A csapatok a tábla felemelésével válaszolnak.

1.Melyik városban hirdette meg 1938-ban a kormányfő a fegyverkezési programot?

A. Budapest B. Győr C. Debrecen

2.Hány repülőgéppel rendelkezett a magyar légierő 1941-ben, hadbalépésünk évében?

A. 200 B. 800 C. 600

3.Hány fia volt Horthy Miklós kormányzónak?

A. 1 B. 2 C. 3

4.Ki volt –német részről – a szovjet-német megnemtámadási szerződés titkos záradékának aláírója?

A. Molotov B. Keitel C. Ribbentropp

5.Mely nagyhatalmak döntőbíráskodása mellett született az első bécsi döntés?

A. Francia-olasz B. Angol- német C. Német-olasz

6.Mekkora volt a keleti frontra kiszállított úgynevezett gyorshadtest létszáma?

A. 40 000 B. 120 000 C. 200 000

7.Ki volt a doni szovjet áttörés után megsemmisülő 2. magyar hadsereg főparancsnoka?

A. Werth Henrik B. Jány Gusztáv C. Vörös János

 
       
     
7. Feladat

Activity 1-2-3.csapat (2-2 perc)

Mutogatás, rajz, körülírás.
     
   
8. Feladat Ki vagyok én? Az információk egyenként jelennek meg. Annál több pont jár, minél kevesebb információ kell a megoldáshoz.

1. 1903-ban a budapesti tudományegyetemen államtudományi doktori címet szereztem

2.1924-ben a Népszövetség által kiküldött 3 tagú iraki határmegállapító bizottság tagja voltam

3.1938-ban az első bécsi döntést megelőzően a Bécsben tárgyaló magyar küldöttség egyik vezetője voltam

4.A háború kirobbanását követően befogadtam a tömegesen menekülő lengyeleket.

5.A németek Jugoszlávia elleni támadásának előestéjén öngyilkosságot követtem el.
 
       
     
9. Feladat Hol vagyunk? Minden információ mellé újabb képrészlet tartozik.

1.képrészlet

A település a müncheni konferencia évében került vissza Magyarországhoz.

2.képrészlet

A település vasútvonalát a világháború kirobbanásakor a támadást intéző nagyhatalom kívánta használni.

3.képrészlet

Magyarország hadbalépése a települést ért bombatámadás után következett be.

 
 
       
     
10. Feladat Visszacsatolt területek  
       
       
11. Feladat Activity 4-5-6.csapat (2-2 perc) Mutogatás, rajz, körülírás.  
       
     
12. Feladat Melyik a helyes állítás?    

„A” A hadsereg a Don-folyó egyik kanyarulatában, Voronyezsnél egy kb.200 kilométeres frontszakasz védelmét kapta.

„B” A hadsereg a Volga-folyó egyik kanyarulatában, Voronyezsnél egy kb.200 kilométeres frontszakasz védelmét kapta.

„C” A hadsereg a Don-folyó egyik kanyarulatában, Kijevnél egy kb.200 kilométeres frontszakasz védelmét kapta.

„D” A hadsereg a Don-folyó egyik kanyarulatában, Voronyezsnél egy kb.100 kilométeres frontszakasz védelmét kapta.

 
       
     
13. Feladat Villámkárdések    

1. Mikor indult a Szovjetunió elleni német támadás?

2. Milyen következménnyel járt egy alakulat számára a csapatzászló elvesztése, megsemmisülése?

3. Mikor történt Magyarország tényleges hadba lépése? (év,hónap,nap)

4. Hány áldozata volt az 1942-es újvidéki – magyar fegyveres alakulatok által végrehajtott vérengzéseknek?

5. Hány ezer fő munkaszolgálatos kísérte a 2. magyar hadsereget a keleti frontra?

 
       
     
14. Feladat Ki vagyok én? Az információk egyenként jelennek meg. Annál több pont jár, minél kevesebb információ kell a megoldáshoz.

1. 1936-tól a Független Kisgazdapárt tagja,1939-től annak országgyűlési képviselője voltam.

2. Már 1941-ben emlékiratban tiltakoztam a miniszterelnöknél Magyarország hadba lépése ellen, ezekkel a szavakkal: „ a kétszerkettő törvényszerűségével következő összeomlásból idejében ki kell vonnunk magunkat…”

3. 1942-ben parlamenti beszédben tiltakoztam a magyar fegyveres alakulatok délvidéki vérengzése miatt.

4. 1943 nyarán különbéke megkötését szorgalmaztam a miniszterelnöknél.

5. 1944. Decemberében, a sikertelen nyilas- és németellenes fegyveres felkelést követően elfogtak,és december 24-én Sopronkőhidán kivégeztek.
 
       
     
15. Feladat Ki van a képen?    
 
     
     
16. Feladat Activity 7-8. csapat (2-2 perc) Mutogatás, rajz, körülírás.
       
     
17. Feladat Hol vagyunk? Minden információ mellé újabb képrészlet tartozik.

1. képrészlet

1.A település a legnagyobb magyar területgyarapodással járó döntéssel került vissza

2.képrészlet

2. A visszatérés után újra megnyílt az 1920-ban megszüntetett tudományegyetem

3.képrészlet

3. A településtől délkeletre zajló tordai csatában a magyar csapatok 3 hétig tartóztatták fel a szovjet csapatokat

 
 
       
     
18. Feladat Melyik a helyes állítás?    

„A” 1943 januárjában nagy erejű szovjet támadás érte a Dálnoki Miklós parancsnoksága alatt álló magyar 2. hadsereget.

„B” 1942 decemberében nagy erejű szovjet támadás érte a Jány Gusztáv parancsnoksága alatt álló magyar 2. hadsereget

„C” 1943 januárjában nagy erejű szovjet támadás érte a Jány Gusztáv parancsnoksága alatt álló magyar 1. hadsereget.

„D” 1943 januárjában nagy erejű szovjet támadás érte a Jány Gusztáv parancsnoksága alatt álló magyar 2. hadsereget.

 
       
     
19. Feladat Ki van a képen?    
 
       
     
20. Feladat Toto A csapatok a tábla felemelésével válaszolnak.

1. Melyik párt tagja volt Bajcsy-Zsilinszky Endre ?

A. Szociáldemokrata Párt B. Független Kisgazdapárt C. Magyar Parasztszövetség

2. Hány áldozata volt a zsidó Holokausztnak a háború előtti (!) Magyarország területéről?

A. kb.300 000 B. kb. 500 000 C. kb. 30 000

3. Ki volt - az egyetlen nagyobb létszámban- a szovjetekhez átálló 1. magyar hadsereg parancsnoka a kiugrási kísérlet idején?

A. Veress Lajos B. Bakay Szilárd C. Dálnoki Miklós Béla

4. Ki volt Magyarország miniszterelnöke a 2. világháború kirobbanásakor?

A. Teleki Pál B. Imrédy Béla C. Darányi Kálmán

5. Milyen színű ing tartozott a nyilasok viseletéhez?

A. barna B. zöld C. fekete

6. Hány magyarországi német nemzetiségű csatlakozott Magyarországról a fegyveres SS-hez ?

A 37 000 B. 115 000 C. 220 000

7. Mikor értek véget a Magyarországon folyó harcok?

1944. április 13 B. 1945.április 4. C. 1945.április 13
 
       
     
21. Feladat Melyik a helyes állítás?    

„A” Mintegy 70 ezer magyar katona hősi halált halt, 40 ezren megsebesültek, eltűntek, vagy fogságba estek, az életben maradottak pedig megkezdték az iszonyatos szenvedésekkel járó visszavonulást.

„B” Mintegy 40 ezer magyar katona hősi halált halt, 70 ezren megsebesültek, eltűntek, vagy fogságba estek, az életben maradottak pedig megkezdték az iszonyatos szenvedésekkel járó ellentámadást.

„C” Mintegy 40 ezer magyar katona hősi halált halt, 70 ezren megsebesültek, eltűntek, vagy fogságba estek, az életben maradottak pedig megkezdték az iszonyatos szenvedésekkel járó visszavonulást.

„D” Mintegy 80 ezer magyar katona hősi halált halt, 70 ezren megsebesültek, eltűntek, vagy fogságba estek, az életben maradottak pedig megkezdték az iszonyatos szenvedésekkel járó visszavonulást.
 
       
     
22. Feladat Válaszd ki a felsorolt szavakból az eredeti szöveghez tartozó kifejezéseket!

Főméltóságú Úr!

1.XXXXXXX lettünk – gyávaságból – a mohácsi beszéden alapuló örökbéke szerződéssel szemben. A nemzet érzi, és mi odadobtuk becsületét. A 2.XXXXXX oldalára álltunk – mert a mondvacsinált atrocitásokból egy szó sem igaz! Sem a 3.XXXXXX ellen, de még a németek ellen sem! Hullarablók leszünk! A 4.XXXXXXX nemzet. Nem tartottalak vissza. 5.XXXXXXX vagyok.
Teleki Pál

1941 április 3

  • Hitszegők - Árulók - Szószegők
  • támadók - gazemberek - provokátorok
  • magyarok - csehszlovákok - lengyelek
  • legvitézebb - legpocsékabb - legrosszabb
  • Bátor - Boldog - Bűnös
 
       
     
23. Feladat Ki van a képen?    
 
       
     
24. Feladat Melyik a helyes állítás?  

„A” Mindent összevetve a háború előtti országterületről több mint 550 ezer, a trianoni országterületről közel 300 ezer zsidónak minősített embert pusztított el a náci –nyilas őrület

„B” Mindent összevetve a háború alatti országterületről több mint 550 ezer, a trianoni országterületről közel 300 ezer zsidónak minősített embert pusztított el a náci –nyilas őrület

„C” Mindent összevetve a háború alatti országterületről több mint 300 ezer, a trianoni országterületről közel 550 ezer zsidónak minősített embert pusztított el a náci –nyilas őrület

„D” Mindent összevetve a háború alatti országterületről több mint 550 ezer, a trianoni országterületről közel 300 ezer zsidónak minősített embert pusztított el a szovjet-kommunista őrület
 
       
     
25. Feladat Hol vagyunk? Minden információ mellé újabb képrészlet tartozik.

1.képrészlet

Itt született Lakatos Géza miniszterelnök.

2.képrészlet

Ebből a városból rabolta el egy német SS alakulat ifjú Horthy Miklóst a kiugrási kísérlet napján.

3. képrészlet

A települést Hitler, Szálasi Ferenccel egyetértésben „erőddé” nyilvánította.
 
 
       
     
26. Feladat Villámkárdések  

1. Milyen állat szerepelt a legsikeresebb magyar repülős alakulat emblémáján?

2. Melyik királyunkról kapta nevét a legjobb magyar ejtőernyős alakulat?

3. Hány százezer fő volt az 1944 júliusában német oldalon harcoló magyar csapatok létszáma?

4.Mennyi volt a háború alatti Magyarországról 1944 június végéig elhurcolt zsidók száma?

5. Ki volt a háború alatt a római pápa?

6.Megközelítőleg mennyi volt Budapest zsidó lakosságának száma 1944 júliusában?

7. Ki vezette az úgynevezett Kiugrási Irodát, a kiugrási kísérlet előtt?