Görög betűk
   
  Római számok
 
HALMAZOK      
  Halmazműveletek
     
SZÁMEGYENES    
  Számegyenes
  Ötperces I.    
  Számszomszédok
     
  Számhalmazok
     
TIZES SZÁMRENDSZER      
     
Számok írása számjegyekkel, betűkkel
           
  ALAKI-, HELYI-, VALÓDI ÉRTÉK    
      Alaki-, helyi-, valódi érték
           
     
FELMÉRŐ
 
  ALAPMŰVELETEK    
    SZÁMOLÁS    
      Kettesével  
           
      Hármasával  
         
      Négyesével  
         
      Ötösével  
         
      Hatosával  
           
      Hetesével  
           
      Nyolcasával  
           
      Kilencesével  
         
      Kisebb, nagyobb  
         
      Szorzótáblák  
         
      Osztótáblák  
           
    ÖSSZEADÁS    
      Fejben
    Ötperces II.      
      Írásban
           
      Egész számokkal
    Ötperces III.      
      Közönséges törtekkel
           
      Tizedes törtekkel
           
    KIVONÁS    
      Fejben  
    Ötperces IV.      
      Írásban
           
      Egész számokkal
    Ötperces V.      
      Közönséges törtekkel  
           
      Tizedes törtekkel  
           
    SZORZÁS    
      Fejben    
    Ötperces VI.      
      Írásban    
           
      Egész számokkal
    Ötperces VII.    
      Közönséges törtekkel
           
      Tizedes törtekkel  
           
      10-zel, 100-zal, 1000-rel...
           
    OSZTÁS    
      Fejben    
    Ötperces VIII.    
      Írásban    
           
      Egész számokkal  
    Ötperces IX.      
      Közönséges törtekkel  
           
      Tizedes törtekkel  
           
      10-zel, 100-zal, 1000-rel...
    Ötperces X.      
           
    NÉHÁNY MŰVELETI TULAJDONSÁG  
      Csökken, vagy növekszik?
           
     
FELMÉRŐ
 
  HATVÁNYOZÁS        
      Hatványozás  
           
     
Normálalak
 
           
     
FELMÉRŐ
           
  MŰVELETI SORREND  
      Műveleti sorrend zárójel nélkül
           
      Műveleti sorrend zárójellel
           
  KEREKÍTÉS  
      Kerekítés  
           
  TÖRTEK      
      Értelmezése  
           
      Vegyes szám  
           
      Összehasonlítása  
    Ötperces XI.      
     
FELMÉRŐ
 
         
      Bővítés, egyszerűsítés  
  Ötperces XII.    
      Közös nevezőre hozás
           
      Közönséges törtek összeadása
           
      Közönséges törtek kivonása
           
      Közönséges törtek szorzása
           
      Közönséges törtek osztása
           
      Alapműveletek közönséges törtekkel
           
      Tizedes törtek írása, olvasása
           
      Tizedes törtek összehasonlítása
           
      Tizedes törtek összeadása
           
      Tizedes törtek kivonása
           
      Tizedes törtek szorzása
           
      Tizedes törtek osztása
           
     
FELMÉRŐ
 
           
  TÖRTRÉSZSZÁMÍTÁS, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS  
      Törtrészszámítás  
           
     
Szöveges törtrészszámításos feladatok
           
      Százalékszámítás  
           
     
Szöveges százalékszámításos feladatok
           
     
FELMÉRŐ
 
           
  ARÁNY, ARÁNYOSSÁG  
      Arány, aránypár, arányos osztás, arányosság
           
     
FELMÉRŐ
 
           
  SZÁMELMÉLET        
      Prímtényezős alak  
       
      Osztók számának meghatározása
           
      Osztók megkeresése
           
     
Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös
           
      Oszthatósági szabályok
       
     
FELMÉRŐ
 
       
  ALGEBRA    
      Egytagú algebrai kifejezések
       
      Nevezetes azonosságok
           
  NYITOTT MONDATOK  
      Egyenletek megoldása mérlegelvvel
           
      "Törtes" egyenletek
           
      Gondoltam egy számra...
           
      Szöveges feladatok
           
  SZÖVEGES FELADATOK      
     
Alapműveletek természetes számokkal
       
      Helyi értékkel kapcsolatos feladatok
           
  KOORDINÁTA-RENDSZER    
      Koordináta-rendszer
           
  RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK  
      Lineáris függvény  
           
      Abszolútérték-függvény
           
      Másodfokú függvény
           
      Függvényvizsgálat  
           
      Számsorozatok  
           
  A MÉRÉS        
      Mértékváltás  
         
     
FELMÉRŐ
 
         
GEOMETRIAI ALAPISMERETEK  
      Két egyenes kölcsönös helyzete
           
  SZÖGEK        
      Szögmérés  
           
      Szögtípusok  
           
      Szögpárok  
           
  SÍKIDOMOK      
      Kerület-, területszámítás
           
     
FELMÉRŐ
 
           
  MÉRTANI TESTEK  
      Felszín-, térfogatszámítás
           
     
FELMÉRŐ
 
           
  PITAGORASZ-TÉTEL  
      Pitagorasz-tétel  
           
  EGY KIS ELMÉLET      
   
KÉRDÉSEK
VÁLASZOK
 
   
I.
I.
 
   
 
   
II.
II.
 
       
    IGAZ VAGY HAMIS  
      Számtan, algebra  
         
      Oszthatóság, számelmélet
         
      Geometria  
           
    HIÁNYOS MONDATOK  
      Számtan, algebra  
           
    TESZT  
      Számtan, algebra
       
      Oszthatóság, számelmélet
           
      Számhalmazok
           
      Mértékegységek, mértékváltás
           
      Geometriai alapismeretek
           
      Szögek, szögpárok
           
      Síkidomok, sokszögek
       
      Egybevágóság, hasonlóság
           
  RÖPDOLGOZATOK      
      Alapműveletek
           
      Műveleti sorrend
           
      Törtrész-, százalékszámítás
           
  FELADATSOROK  
           
    5. OSZTÁLY  
           
           
    6. OSZTÁLY  
           
           
    7. OSZTÁLY  
           
           
    8. OSZTÁLY  
      1-16. feladat  
           
      17-32. feladat  
           
  ISMÉTLÉS, BEVÉSÉS  
      5. osztály  
           
      6. osztály  
           
  FELVÉTELIZŐKNEK  
           
   
PÉLDASOR
A
   
   
PÉLDASOR
B