Két különböző előjelű szám szorzásakor a szorzat mindig negatív lesz. A szorzást a tényezők abszolút értékével végezzük.

 

 

Példa

 

 

+5 * (-9) = - (5 * 9) = - 45

- 3 * (+5) = - (3 * 5) = - 15

+6 * (- 8) = - (6 * 8) = - 48

-12 * (+6) = - (12 * 6) = - 72

 

 

Egy kis magyarázkodás:

 

a.

 

 

A szorzandó negatív szám, a szorzó pozitív egész szám: az eredmény kiszámításakor felhasználjuk, hogy az ilyen szorzat fölírható azonos tagok összeadásaként. Összeadni pedig már tudunk előjeles számokat.

 

 

- 4 * (+5) = (-4) + (-4) + (-4) + (-4) + (-4) = -20

- 8 * (+3) = (-8) + (-8) + (-8) = -24

- 2 * (+7) = (-2) + (-2) + (-2) + (-2) + (-2) + (-2) + (-2) = -14

 

 

b.

 

 

A szorzandó pozitív egész szám, a szorzó negatív szám: az ilyen szorzat nem írható föl azonos tagok összeadásaként.

Használjuk fel, hogy a szorzótényezők sorrendje tetszés szerint felcserélhető!

 

 

+3 * (- 4) = - 4 * (+3) = (-4) + (-4) + (-4) = -12

+7 * (- 8) = - 8 * (+7) = (-8) + (-8) + (-8) + (-8) + (-8) + (-8) + (-8) = - 56

+5 * (- 2) = - 2 * (+5) =  (-2) + (-2) + (-2) + (-2) + (-2) = -10

 

 

A szorzat  az a és b típusú feladatok esetén is negatív.

A szorzat abszolút értékét mindkét esetben megkapjuk, ha a tényezők abszolút értékét összeszorozzuk.