a, b, c, d …

betűkkel tetszőleges számot jelölhetünk

 

 

a, b, c, d …

betűk egyenesek, félegyenesek, szakaszok nevei

 

 

x, y, z, u, v

betűkkel általában ismeretlent, változót jelölünk

 

 

A, B, C, D …

betűkkel halmazokat jelölünk

 

 

A, B, C, D …

betűket pontok elnevezésére használjuk

 

 

=

egyenlő

 

 

nem egyenlő

 

 

kerekített érték (közelítőleg egyenlő)

 

 

:=

legyen egyenlő ( a bal oldal definíciója)

 

 

< 

kisebb, mint…

 

 

kisebb, vagy egyenlő (nem nagyobb)

 

 

> 

nagyobb, mint…

 

 

nagyobb, vagy egyenlő (nem kisebb)

 

 

merőleges

 

 

||

párhuzamos

 

 

@

egybevágó

 

 

hasonló

 

 

r

háromszög

 

 

°

fok

 

 

'

perc

 

 

"

másodperc

 

 

( )

kis zárójelek

 

 

[ ]

szögletes zárójelek

 

 

{ }

kapcsos zárójelek

 

 

(a;b)

„a” és „b” természetes számok legnagyobb közös osztója

 

 

[a;b]

„a” és „b” természetes számok legkisebb közös többszöröse

 

 

a|b

az „a” természetes szám osztója a „b” természetes számnak

 

 

|a|

az „a” szám abszolút értéke

 

 

[a]

az „a” szám egész része

 

 

{a}

az „a” szám törtrésze

 

 

(a;b) vagy ]a;b[

nyitott intervallum: a < x < b

 

 

[a;b]

zárt intervallum:  a £ x £ b

 

 

(a;b] vagy ]a;b]

balról nyitott, jobbról zárt intervallum:  a < x £ b

 

 

[a;b) vagy [a;b[

balról zárt, jobbról nyitott intervallum:  a £ x < b

 

 

a,b,c…

a halmaz elemei

 

 

a∈A

„a” eleme az A halmaznak

 

 

a∉B

„a” nem eleme a B halmaznak

 

 

A⊆B

az A halmaz részhalmaza a B halmaznak

 

 

A ⊂B

az A halmaz valódi részhalmaza a B halmaznak

 

 

Halmazok egyesítettje, uniója

 

 

Halmazok metszete, közös része

 

 

\

Halmazok különbsége

 

 

*

Szorzás jele a számítógépen